ทัพเรือไทย เตรียมพร้อมออกเรือเมื่อได้รับการสั่งการ นำเรือหลวงอ่างทองพร้อมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อินโดนีเซีย (ชมคลิป)

ทัพเรือไทย เตรียมพร้อมออกเรือเมื่อได้รับการสั่งการ นำเรือหลวงอ่างทองพร้อมกำลังพลช่วยเหลือผ…

Read More

พช. เพชรบูรณ์ KICK OFF ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู ๓๑ ชุมชน ๑๑ อำเภอ ภาคเอกชนขานรับร่วมเจรจาธุรกิจ

พช. เพชรบูรณ์ KICK OFF ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู ๓๑ ชุมชน ๑๑ อำเภอ ภาคเอกชนขานรับร่…

Read More

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน Project-Based Learning ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน Project-Based Lear…

Read More

เที่ยวชม มนต์สเน่ห์แห่งประติมากรรม ที่วัดธรรมยาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอหนองไผ่ (ชมคลิปคลิกๆ)

เที่ยวชม มนต์สเน่ห์แห่งประติมากรรม ที่วัดธรรมยาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอหนองไผ่   …

Read More