ลำพูน-นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าคณะผู้บริหารต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ

ลำพูน-นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าคณะผู้บริหารต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เมื่…

Read More

นครนายก พิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จัดพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ตามโครงการปรับ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรลุตามเป้าหมาย

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริห…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เ…

Read More

”รับมือความสูงวัย อย่างมืออาชีพ” องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมือชีพ

”รับมือความสูงวัย อย่างมืออาชีพ” องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิ…

Read More