ปทุมธานี นายสมาน สวัสดิ์เฉลิม กำนันตำบลกระแชง กำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) สู่ สามัญ จัดงานเกษียณราชการ (ชมคลิป)

ปทุมธานี นายสมาน สวัสดิ์เฉลิม กำนันตำบลกระแชง กำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) สู่ สามัญ จัดงานเ…

Read More

สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

พมจ.ขอนแก่น มอบใบสำคัญแสดงการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้กับสมาคม ชมรม ที่ผ่านการ…

Read More

รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ แสดงความยินดี “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์”

รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ แสดงความยินดี “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์”   นายแพทย์ว…

Read More