สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดแถลงข่าว “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” ปี 2562 (ชมคลิป)

สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดแถ…

Read More

ตราด ด่านควบคุมโรคชลบุรี-ตราด ดักหนูหาเชื้อกาฬโรคชายแดนไทย-กัมพูชา

ตราด ด่านควบคุมโรคชลบุรี-ตราด ดักหนูหาเชื้อกาฬโรคชายแดนไทย-กัมพูชา   วันที่ 22 มีนาคม…

Read More

พระสงฆ์อุบลฯ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี แถลง ขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ

พระสงฆ์อุบลฯ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี แถลง ขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ…

Read More

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ จาก 7 ประเทศ กว่า 300 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้องระดับภูมิภาคอาซียน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ จาก 7 ประเทศ กว่า 300 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ…

Read More

ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ตรวจวัดสุขภาพตาป้องกันภาวะต้อหินในกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก (ชมคลิป)

ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ตรวจวัดสุขภาพตาป้องกันภาวะต้อหินในกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก   เมื…

Read More