เทศบาลนครสงขลา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เทศบาลนครสงขลา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 และงาน…

Read More

บสย.เปิดตัว“หมอหนี้ บสย.”ฮีโร่พันธุ์ใหม่ เช็คสุขภาพทางการเงิน ให้คำปรึกษา ส่งถึงแหล่งทุน

บสย.เปิดตัว“หมอหนี้ บสย.”ฮีโร่พันธุ์ใหม่ เช็คสุขภาพทางการเงิน ให้คำปรึกษา ส่งถึงแหล่งทุน &…

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)แบบบูรณาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)แบบบูรณากา…

Read More

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อ…

Read More