ปทุมธานี-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (ชมคลิป)

ปทุมธานี-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย   เมื่อวันที่ 2 …

Read More

ในหลวงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอ่าน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ

  ในหลวงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอ่าน ระดับภาคใต…

Read More

สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​พระราชทานดอกไม้และตะกร้าแก่ทหาร 5 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 

  สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​พระราชทานดอกไม้และตะกร้าแก่ทหาร 5 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการป…

Read More

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบภัยชุมชนหมู่บ้านรวมโชค (ชมคลิป)

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชท…

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 44 และ 45 และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นท…

Read More