เชียงใหม่// คณะผู้บริหารอาชีวศึกษา ASEAN TVET ศึกษาดูงาน “สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ”วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ชมคลิป)

  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดโลกกว้างการจัดการอาชีวศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 “…

Read More

อุบลราชธานี​ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และโรงเรียนเสาวนิต ที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี​ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และโรงเรียนเสาวน…

Read More

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพลังกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างเครื่องมือในการ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพลังกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั…

Read More