เพชรบูรณ์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา …

Read More

เพชรบูรณ์ : โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ : โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 &…

Read More

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก มรภ. พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก มรภ. พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข…

Read More

สระบุรี-เจ้าคณะอำเภอหนองแคเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้พระสงฆ์​ สามเณร​ และนักเรียนที่สอบนักธรรมได้

สระบุรี-เจ้าคณะอำเภอหนองแคเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้พระสงฆ์​ สามเณร​ และนักเรียนที่สอบน…

Read More