ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเกาะยาวที่ขาดโอกาส จำนวน 80 ทุน กว่า 170,000 บาท

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเกาะยาวที่ขาดโ…

Read More

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมมือกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย.. บรรจุกีฬาขี่ม้าในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย “The 47th Sun Games 2020”

นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย(ขวามือ) พร้อมด้วย ผ.ศ. ชาญชัย สุขส…

Read More

คณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching Team ตรวจเยี่ยมและชี้แนะการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสพท. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. จังหวัดยะลา

คณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching Team ตรวจเยี่ยมและชี้แนะการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้…

Read More

นักเรียนโรงเรียนบ้านราโมง สังกัดสพป.ยะลา เขต 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเผยแพร่รณรงค์กำจัดยุ่งลายในสถานศึกษา กับโรงเรียนสุไงกาปา รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

นักเรียนโรงเรียนบ้านราโมง สังกัดสพป.ยะลา เขต 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเผยแพร่รณรงค์…

Read More