ปทุมธานี ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปี 2561 (ชมคลิป)

ปทุมธานี ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่มอบหมายให้นางวิลาวัลย์ ไวยวาชีวะ ประธานองค์การบริหารประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปี2561 โดยมีนางสาวนริศรา เดชดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ ด้านนางสาวนริศรา เดชดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่กล่าวว่า

 

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนางวิลาวัลย์ ไวยวาชีวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยแบะที่ผ่านมา การศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นสูงและ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ประจำปี 2561 มีรายชื่อทั้งหมด 13 คนแบ่งเป็นชาย 8 คนหญิง 5 คน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts