ชุมพร – 3 ขุนพลพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัย จังหวัดชุมพรเขต 2 (ชมคลิป)

ชุมพร – 3 ขุนพลพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัย จังหวัดชุมพรเขต 2

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พรรคเพื่อไทย จัดเวทีปราศรัยนโยบายของพรรคให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมพรพร เขตการเลือกตั้ง ที่ 2 นำโดยท่านรองกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ,ประธานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางปราศรัยที่จังหวัดชุมพร เพื่อต้องการผลักดันให้ผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดชุมพร ดร.รุจินาถ ศรีสุวรรณ เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร ในสภาที่จะมีการคัดเลือกขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้


นโยบายของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยเร่งสร้างโอกาสเร่งสร้างรายได้เลือกนักบริหารมืออาชีพ ร่วมสร้างประเทศไทยให้เศรษฐกิจ มีอนาคตอีกครั้ง 5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำรวยกระจุกจนกระจายวันนี้ เพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะพลิกฟื้นประเทศอีกครั้งโดยจะเพิ่มพลังให้คนไทย 7 ด้าน 1.เพิ่มพลังเกษตรกรเพิ่มราคาข้าวเปลือกยางพาราปาล์มน้ำมันและสินค้าเกษตรกรหลัก ปรับโครงสร้างหนี้ 2. เพิ่มพลัง SME ให้โอกาส SME เป็นผู้ค้ากับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มธนาคารส่งเสริม SME 3. เพิ่มพลังผู้ส่งออกเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้า ทลายอุปสรรคด้านภาษีใบอนุญาตและพิธีการด้านศุลกากร 4. เพิ่มพลังการท่องเที่ยวฟื้นฟูความเชื่อมั่นส่งเสริม เพื่อการท่องเที่ยว ถนนธุรกิจโฮมสเตย์ชุมชนร้านอาหารท้องถิ่นและของฝากประจำตำบล 5.เพิ่มพลังพนักงานบริษัทและคนรุ่นใหม่สร้างความมั่นคงในงานและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่พนักงานในบริษัทคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจให้ผู้ถูกเลิกจ้างด้วยกองทุนคนเปลี่ยนงาน 6. เพิ่มพลังผู้สูงอายุเพิ่มเบี้ยยังชีพให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ งานแก่ผู้สูงอายุ ตั้งสลากออมสินพิเศษ 7. เพิ่มพลังสตรีเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติและให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ


ดร.รุจินาถ ศรีสุวรรณ เผย กราบเรียนพ่อแม่พี่น้อง เขต 2 จังหวัดชุมพร ที่รักและเคารพทุกท่าน ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่พ่อแม่พี่น้องจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้รวมพลังออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ดิฉัน ดร.รุจินาถ ศรีสุวรรณ (ใจ)ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร เขต 2 หมายเลข 14 พรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ซึ่งเป็นคนท่าแซะโดยกำเนิด บ้านนิคมซอย 8 หมู่ที่ 17 ตำบลท่าแซะ (บ้านเดิมหมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์อนันต์)ขออาสา เข้ามารับใช้พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดชุมพร เขต 2 อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอเมือง 5 ตำบล (ตำบล หาดพันไกล ตำบลบางลึก ตำบลบ้านนา ตำบลวังใหม่ ตำบลถ้ำสิงห์ ) เศรษฐกิจแย่ คนแก้ต้องพรรคเพื่อไทย ใจเบอร์ 14 ขออาสา ขอโอกาส ขอความไว้วางใจ จากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวอำเภอเมือง 5 ตำบล ในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 2 เพื่ออาสา ที่จะเป็นตัวแทน พ่อแม่พี่น้อง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน สื่อสารความทุกข์สุข การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและด้านต่างๆด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts