ชื่นชม!! ครูหนุ่ม หัวใจเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง รร.บ้านพรุดินนา จากผืนแผ่นดินว่างสู่เส้นทางอันเขียวขจี (ชมคลิป)

ชื่นชม!! ครูหนุ่ม หัวใจเกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง รร.บ้านพรุดินนา จากผืนแผ่นดินว่างสู่เส้นทางอันเขียวขจี

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุดินนา ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายสิทธิพร สิงห์ชู ผอ.โรงเรียนบ้านพรุดินนา นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว ครูเจ้าของโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง และ เด็กนักเรียน ได้พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านพรุดินนา ซึ่งจากผืนแผ่นดินว่างสู่เส้นทางอันเขียวขจี เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โดยการเริ่มต้นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนั้นเริ่มต้นจากครูอนิรุทธิ์ อมรแก้ว นำความสนใจและเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขยายโอกาสที่ออกกลางคันรวมถึงภาวะปัญหาการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อทำให้เกิดปัญหาเพราะนักเรียนไม่มีอาชีพติดตัวไป

ดังนั้นจึงเริ่มคิดค้นวิธีการ พบว่าพื้นที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาและในชุมชนเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม มีพื้นที่ดินเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งโรงเรียนก็มีเนื้อที่รกร้างหลังโรงเรียน จึงได้ขออนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 120,000 บาท ในการก่อสร้างโรงผักกางมุ้งขนาด 6 * 18 เมตร จำนวน 3 หลัง บ่อปลาดุกบิ๊กอุยขนาดเลี้ยง 2,000 ตัว โรงเห็ดนางฟ้าพร้อมก้อนเห็ดจำนวน 2,000 ก้อน และงบประมาณจากร้านสหกรณ์โรงเรียนบ้านพรุดินนา จำนวน 10,000 บาท ในการปรับพื้นที่


นายสิทธิพร สิงห์ชู ผอ.โรงเรียนบ้านพรุดินนา กล่าวว่า โดยในปี 2560 ทางโรงเรียนแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐ และได้กระแสคำสั่งมาจากในหลวงร 9 ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในงานอาชีพที่หลากหลาย
นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว ครูเจ้าของโครงการฯ กล่าว่า ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการ การเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านพรุดินนาแห่งนี้ ซึ่งโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นเด็กที่จะจบการศึกษาจากนี้ไปไม่ใช่ว่าจะต้องมีความรู้ในด้านวิชาการอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถและทักษะและความพร้อมเกี่ยวกับทักษะอาชีพของในมุมของการเกษตรมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 หากผู้ใดสนใจเยี่ยมชมศูนย์เชิญได้ที่ รร บ้านพรุดินนา ในวันเวลาราชการ โทร 075666648

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts