ร่วมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2

ร่วมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.61 นาย นายปัฐวีร์เดช พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่ง จ.น่าน ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ จ.น่าน อาทิ ชมรมกระบะดีเซลเมืองน่าน,น่านรถซิ่งคลับ,กลุ่มโค-เซ็ม-บอย ,หนังสือพิมพ์น่านนิวส์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ ทำความดีเพื่อสังคม ทำดีได้ไม่ต้องอาย ครั้งที่ 2 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดีจิตอาสา

โดยมีกลุ่มอาสาเล็กๆ มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าจังหวัดน่าน ขาดความมีวินัยในตนเอง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ลานสาธารณะ เป็นที่รวมตัวของผู้คนในยามเย็น ในการออกกำลังกายและรับประทานอาหารทำให้มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเต็มพื้น จึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำความดีเพื่อสังคม ทำดีได้ไม่ต้องอาย ครั้งที่ 2” ร่วมมือช่วยกันทิ้งขยะลงถัง ลงภาชนะทิ้งขยะให้ถูกที่ ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น ซึ่งทางชมรมฯจะจัดกิจกรรมเช่น นี้ ขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง

ปฏิญญา เรือนงาม จังหวัดน่าน รายงาน

Related posts