ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกฯ แก้ไขปัญหากรณีมีประชาชนร้องเรียนตำรวจทำเกินกว่าเหตุขับรถเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกจับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกฯ แก้ไขปัญหากรณีมีประชาชนร้องเรียนตำรวจทำเกินกว่าเหตุขับรถเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกจับ

 

วันนี้ 19 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ถวาย บูรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ถนนชยางกูร หน้าเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบเส้นทางและบริเวณที่ตำรวจตั้งด่านตรวจจับความเร็วและใบขับขี่ ตามที่มีประชาชนร้องเรียนมาว่า ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขับรถความเร็ว 60, 70, 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถูกจับ ทั้งที่ถนนก็ว่าง โดยตำรวจบอกว่ามีป้ายบอก ซึ่งเป็นกฎระเบียบ กฎหมายที่คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอำนาจเจริญ มีมติโดยในเขตชุมชนสามารถขับรถได้ในความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก นอกจากจ่ายเงินค่าปรับแล้ว ยังต้องเสียเวลาในการเดินทางไปทำมาหากิน ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และนำข้อมูลเข้าที่ประชุมได้รับทราบ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป


จากนั้น ในช่วงบ่าย ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้นำประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอำนาจเจริญ ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ลงชื่อ พลตำรวจตรี ถวาย บูรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหารือมีมติให้ปรับความเร็วในเขตเมือง เนื่องจากสภาวการณ์เปลี่ยนไป และไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน จึงมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดความเร็วในพื้นที่ชุมชนใหม่ ดังนี้
1.รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกโดยสาร จำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชน ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรับความเร็วเป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


และข้อ 3.รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2 หรือรถจักรยานยนต์ จำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชน ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรับความเร็วเป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งกำหนดเส้นทางควบคุมความเร็วในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญ จากเดิม ถนนชยางกูร เริ่มต้นที่ สะพานบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สิ้นสุดที่สะพานห้วยซัน ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ปรับเป็นเริ่มต้นที่ สามแยกสุรวงศ์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สิ้นสุดที่สะพานห้วยซัน ก่อนถึงศาลากลางจังหวัด ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบให้ที่ประชุมรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมติของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอำนาจเจริญ ในครั้งนี้ โดยย้ำว่า หากเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะต้องเข้าไปร่วมกันแก้ไข สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทันที ภายใต้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับสังคม

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ ฯ

Related posts