เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ เชิญชวนประชาชนร่วมงานชม ชิม ชอป

เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ เชิญชวนประชาชนร่วมงานชม ชิม ชอป

 

วันนี้ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561


นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 22.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ และการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดกลุ่มจังหวัด การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์


สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เวทีเสวนา การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีอำนาจเจริญ และ การตลาดเกษตรอินทรีย์ โดย ผู้แทนภาคเอกชน การจัดทำข้อตกลง MOU การรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ, และนิทรรศการการสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาครัฐและเอกชนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอำนาจเจริญ และเปิดตลาดนัดสีเขียวให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำศิลปินอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานได้ ตามวันเวลาดังกล่าว

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ ฯ

Related posts