ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 พร้อมให้บริการ 24 ชม. วันหยุดช่วงเทศกาลก็โทรได้

ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 พร้อมให้บริการ 24 ชม. วันหยุดช่วงเทศกาลก็โทรได้

ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 พร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดรองรับทุกเทศกาล ด้านเลขาธิการ สปส. เผยผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผปต. พอใจการให้บริการร้อยละ 90 ส่วนใหญ่ ผปต. กริ๊งสอบถามตรวจสอบสิทธิตนเองมากที่สุด แจง ไตรมาสแรกปี 61 (ม.ค. – มี.ค.) สอบถามข้อมูลแล้วกว่า 7.4 แสนครั้ง
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ปี 2561ว่า การดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 ช่วงไตรมาสแรกปี2561 (ม.ค. – มี.ค.) ที่ผ่านมามีจำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน โทรสอบถามข้อมูลสูงถึง 741,848 คู่สาย โดย 5 ลำดับแรกที่มีผู้สอบถามข้อมูลสูงสุด ได้แก่


1. ตรวจสอบสิทธิของตนเอง จำนวน 3,31,526 เรื่อง
2. สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จำนวน 2,34,838 เรื่อง
3. การสมัครและการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 90,784 เรื่อง
4. การเลือกสถานพยาบาล/การเปลี่ยนสถานพยาบาล จำนวน 49,007 เรื่อง
5. มาตรา 40 สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตน จำนวน 25,869 เรื่อง
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการข้อสอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งในกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด ดังกล่าว ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสำนักงานประกันสังคม จะพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้รักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อให้รับผิดชอบค่าบริการ ทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ โดยด่วนทันที

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ประกันตนพอใจการให้บริการร้อยละ 90 ส่วนใหญ่ ผู้ประกันตนสอบถามตรวจสอบสิทธิตนเองมากที่สุด โดยไตรมาสแรกปี 2561 (ม.ค. – มี.ค.) มีผู้สอบถามข้อมูลแล้วจำนวน 741,848 ครั้ง ซึ่งจากผลการสำรวจสำนักงานประกันสังคมจะยังคงเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดนิ่งให้บริการศูนย์บริการข้อมูล 1506 เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตอบสนองความต้องการของ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตลอดจนได้รับบริการ ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดี และประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม ลดความเหลื่อมล้ำอันจะส่งผลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

…………………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts