สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ประชุมสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ สร้างความเข้าใจการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน (ชมคลิป)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ประชุมสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ สร้างความเข้า…

Read More

ปทุมธานี-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จำนวน 6 วัด (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จำน…

Read More

นครนายก งานเทศกาลแห่เทียน ไทยเวียง คีรีวัน (ชมคลิป)

คณะกรรมการ-ชาวบ้านร่วมจัดงานเทศกาลแห่เทียนไทยเวียง คีรีวัน   ที่วัดคีรีวัน หมู่ที่1 ต…

Read More

สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ

สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา…

Read More

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลาในการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจับมือกับมหาวิทยาลัยราชฎัชยะลาในการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการแ…

Read More