โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ในชื่อ “ค่ายเยาวชนวัยใส ใฝ่ธรรมมะ ยึดมั่นค่านิยมไทย ห่างไกลยาเสพติด สู่ Thailand 4.0”

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ในชื่อ “ค่ายเยาวชนวัยใส ใฝ่ธรรมมะ ยึดมั่นค่าน…

Read More

เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดอบรม สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดอบรม สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร   วันที่ 6 กร…

Read More

สระบุรี-หนีตายวุ่นก๊าซแอมโมเนียโรงเชือดไก่แก่งคอยรั่วพนักงานชำแหละไก่หนีตายอลม่าน เจ็บร่วม 20 (ชมคลิป)

สระบุรี-หนีตายวุ่นก๊าซแอมโมเนียโรงเชือดไก่แก่งคอยรั่วพนักงานชำแหละไก่หนีตายอลม่าน เจ็บร่วม…

Read More

สระบุรี-เกษตรอำเภอบ้านหมอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่กำลังพบปัญหาหนอนกระทู้ลายจุดกัดกินใบและยอดอ่อนข้าวโพดให้สำรวจและกำจัดอย่างต่อเนื่อง (ชมคลิป)

สระบุรี-เกษตรอำเภอบ้านหมอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่กำลังพบปัญหาหนอนกระทู้ลายจุดกัดกินใบ…

Read More

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับน…

Read More