สพม. เขต 24 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ BBL เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

สพม. เขต 24 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ BBL เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรีนที่มีคว…

Read More

คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน หน้าเทสโก้โลตัส สาขาขลุง

คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน หน้าเทสโก้โลตัส สาขาขลุง  แรงระเบิดทำให้ตู้เอที…

Read More

ตราด/ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนบ้านโขดทราย จังหวัดตราด

ตราด/ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ให…

Read More

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำหลักธรรมะมาสอนให้เด็กและเยาวชน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นำหลักธรรมะมาสอนให้เด็กและเยาวชน   วั…

Read More