#สพม.34 ชื่นชมยินดีกับครู ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

#สพม.34 ชื่นชมยินดีกับครู ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม ที่ได้รับ…

Read More

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เดินหน้ามอบบ้าน “น้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปี 5 หลังที่ 20

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เดินหน้ามอบบ้าน “น้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปี 5 หลังที่ 20…

Read More

สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน

สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาทัก…

Read More

สพป.ยล.3 รวมพลังสานต่อ เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่นและกล่าวคำปฏิญญาณ คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สพป.ยล.3 รวมพลังสานต่อ เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่นและกล่าวคำปฏิญญาณ คำมั่นสัญญาในการต่อต้านกา…

Read More

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี   วันที่…

Read More