กองทัพเรือ นำกำลังพลและ ปชช.กว่า 2,500 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

กองทัพเรือ นำกำลังพลและ ปชช.กว่า 2,500 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้า…

Read More

มูลนิธิป่อติ๊กตึ้งร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อติ๊กตึง (ชมคลิป)

 มูลนิธิป่อติ๊กตึ้งร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อติ๊กตึ…

Read More

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี: ต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการสร้างความยุติธรรมในสังคม

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี: ต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการสร้างความยุติธรรมในสังคม   ก…

Read More

TIJ ชวนเครือข่ายผู้นำ RoLD Program ถอดบทเรียน “บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านพักของผู้ก้าวพลาด มุ่งคืนเยาวชนคนดีสู่สังคมตามหลักนิติธรรม

TIJ ชวนเครือข่ายผู้นำ RoLD Program ถอดบทเรียน “บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านพักของผู้ก้าวพลาด มุ่ง…

Read More

“รอง ผบ.ทร.กัมพูชา เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ” (ชมคลิป)

“รอง ผบ.ทร.กัมพูชา เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ”     เมื่อ 25 มิ.ย.62 พล…

Read More