โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง (ชมคลิป)

โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง &#8220…

Read More

สระบุรี-กองทัพบก คณะทำงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลของกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบกำลังพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สระบุรี-กองทัพบก คณะทำงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลของกองทัพบก ลงพื้นที่…

Read More

สระบุรี-เปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย”สำนึกข้าราชการไทยไม่โกงเพื่อร่วมสร้างจังหวัดสระบุรีสะอาด”

สระบุรี-เปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย”สำนึกข้าราชการไทยไม่โกงเพื่อร่ว…

Read More

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา (ชมคลิป)

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่ง…

Read More