พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับภาคีเครือข่าย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับภาคีเครือ…

Read More

#จังหวัดสุรินทร์  ” สาวนครสวรรค์เดินทางจะมาทำงานที่จังหวัดสุรินทร์เกิดอาการวูบพลัดตกจากรถไฟระหว่างลงที่สถานีรถไฟ บาดเจ็บ “

#จังหวัดสุรินทร์  ” สาวนครสวรรค์เดินทางจะมาทำงานที่จังหวัดสุรินทร์เกิดอาการวูบพลัดตก…

Read More

รร. แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของ สพฐ.

รร. แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษ…

Read More

สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงกรอบ ITA ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ให้โรงเรียนในสังกัด

สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงกรอบ ITA ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ให้โรงเรียนใ…

Read More