“อำเภอแม่สาย”สุดดีใจ วันที่รอคอย”นายอำเภอแม่สายได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามมาตรา23มาตรา7ทวิ วรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ” (ชมคลิป)

“อำเภอแม่สาย”สุดดีใจ วันที่รอคอย”นายอำเภอแม่สายได้มอบบัตรประจำตัวประชาชน…

Read More

อินโนสเปซ พร้อมสร้างสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลกจากแรงหนุนภาครัฐและเอกชน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือ…

Read More