จ.ตาก – จังหวัดตากจัดอบรมประชาชนจิตอาสา ประจำรุ่นที่ 3 /2562 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย

จ.ตาก – จังหวัดตากจัดอบรมประชาชนจิตอาสา ประจำรุ่นที่ 3 /2562 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กั…

Read More

สพม.33 (สุรินทร์) ปฐมนิเทศและเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สพม.33 (สุรินทร์) ปฐมนิเทศและเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ &nbs…

Read More

สระบุรี-จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี

สระบุรี-จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนโดยกองอำ…

Read More

ผบ.มทบ.43 ตรวจเยี่ยมครอบครัว ทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วยและพิการทุพพลภาพ จ.กระบี่

ผบ.มทบ.43 ตรวจเยี่ยมครอบครัว ทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วยและพิการทุพพลภาพ จ.กระบี่ วันที่ 11 มิถ…

Read More