กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด สร้างเกราะป้องกันภัยแก่เยาวชนในสถานศึกษา

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดค่ายเยาว…

Read More

ตราด/กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด นำเยาวชนกว่า 900 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำ

  กองทัพเรือ จ้ดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ…

Read More

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2562 (ชมคลิป)

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2562     วันที่ ๖ มิ…

Read More

อำนาจ​เจริญ กิจกรรมงานปักกลดพาแลงฮักแพงแบ่งปันบ้านโคกพระ (ชมคลิป)

อำนาจ​เจริญ กิจกรรมงานปักกลดพาแลงฮักแพงแบ่งปันบ้านโคกพระ     สถานีตำตรวจภูธรปทุม…

Read More