กองทัพเรือ นำเยาวชนแกนนำกว่า 600 คนร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

กองทัพเรือ จ้ดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ใ…

Read More

สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดงานประจำปีและงานกาชาดประจำปี 2562 (ชมคลิป)

สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดงานประจำปีและงานกาชาดประจำปี 256…

Read More

จังหวัดจันทบุรีจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด เฉพาะหน้าที่ Function Exercise : FEX ซักซ้อมความพร้อมป้องกันอันตราย ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

จังหวัดจันทบุรีจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด เฉพาะหน้าที่ Function Exer…

Read More

อำนาจ​เจริญ​ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

อำนาจ​เจริญ​ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ตามนโยบายข…

Read More