มูลนิธิโพธิศาสตร์ มอบรางวัล “โพธิ์ทองคุณธรรม” เชิดชูผู้มีผลงานดีเด่น

มูลนิธิโพธิศาสตร์ ร่วมกับสภาเครือข่ายภาคประชาชนแห่งชาติ มอบรางวัล “โพธิ์ทองคุณธรรม” ให้กับ…

Read More

สมาคมชาวสงขลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมจัดงาน สงขลาสังสรรค์ ครั้ง 15 “สงขลา ที่รัก” (ชมคลิป)

สมาคมชาวสงขลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมจัดงาน สงขลาสังสรรค์ ครั้ง 15 “สงขลา …

Read More

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา(กอปศ) รายงานประชาชน ” 2 ปี ปฎิรูปการศึกษา ก้าวหน้าอย่างยั่งยื่น “

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา(กอปศ) รายงานประชาชน ” 2 ปี ปฎิรูปการศึกษา ก้าว…

Read More

เชียงใหม่// สัมมนาความรู้เทคโนโลยี Blockchainให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล (ชมคลิป)

เชียงใหม่// สัมมนาความรู้เทคโนโลยี Blockchainให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล &n…

Read More

#สุรินทร์# ร.23 พัน.3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 79 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ร.23 พัน.3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 79   วันที่ 24 พฤษภ…

Read More