นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดถนนสายวัดดอนทอง-วัดเซนต์ปอล ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดถนนสายวัดดอนทอง-วัดเซนต์ปอล ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉ…

Read More

ศน. จัดธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ พร้อมส่งเสริมให้น้องๆได้เรียนรู้หลักธรรม สร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางสังคม

ศน. จัดธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ พร้อมส่งเสริมให้น…

Read More

เยาวชนเพชรบูรณ์รวมตัวปลุกจิตสำนึกให้ผู้ใหญ่หยุดเผาปลอดด้วยบุหรี่

เยาวชนเพชรบูรณ์รวมตัวปลุกจิตสำนึกให้ผู้ใหญ่หยุดเผาปลอดด้วยบุหรี่   เยาวชนในพื้นที่จัง…

Read More

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมศิ…

Read More

“กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ทหารลำปางนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือราษฎรหลังประสบภัยจากพายุพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายกระเบื้องหลังคาปลิวแตกหัก

“กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ทหารลำปางนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือราษฎร…

Read More