เรียนรู้ก่อนลงมือทำ!กอ.รมน.พิจิตรพาแกนนำชาวบ้านและพระสงฆ์เรียนรู้ดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

เรียนรู้ก่อนลงมือทำ!กอ.รมน.พิจิตรพาแกนนำชาวบ้านและพระสงฆ์เรียนรู้ดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน…

Read More

สระบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)ดำเนินการตามนโยบายของกรมป่าไม้ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเป็นแบบอย่างให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชา

สระบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)ดำเนินการตามนโยบายของกรมป่าไม้ ให้จัดกิจก…

Read More

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม รวมพลังจิตอาส…

Read More

ตราด/ทันเหตุการณ์สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด จัดโครงการ “ผึ้งน้อยอาสากู้ภัยตราด ฝึกทักษะการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เยาวชนกว่า 209 คน

ตราด/ทันเหตุการณ์สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด จัดโครงการ “ผึ้งน้อยอาสากู้ภัยตร…

Read More

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # กอ.รมน.ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การ…

Read More