โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อ…

Read More

ปทุมธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (ชมคลิป)

ปทุมธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้…

Read More

ชัยภูมิคณะสงฆ์ขึ้นป่าโล่ใหญ่ ทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ดูแลต้นไม้ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ชมคลิป)

ชัยภูมิคณะสงฆ์ขึ้นป่าโล่ใหญ่ ทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ดูแลต้นไม้ สวดธัมมจักกัปปวัตนสู…

Read More

ตราด/จัดโครงการบําบันทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านหาดหอยตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด/จัดโครงการบําบันทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.…

Read More