พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภ…

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสม…

Read More

จ.ตาก – นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมครอบครัว เดินทางมาร่วมให้กำลังใจทีมนครแม่สอดยูไนเต็ด

จ.ตาก – นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมครอบครัว เดินทางมาร่วมให้กำลังใจทีมนครแม่สอดยูไนเต…

Read More

ฝ่ายปกครองสนธิกำลังบุกล้อมจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังบุกล้อมจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมทั้งค้าและเสพกัญชาภายในบ้านร้าง…

Read More