จันทบุรี/อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี จัดเดิน-วิ่งการกุศลเส้นทางชื่นชมวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ Run for the church 2019 หารายได้บูรณะอาสนะวิหาร มีนักกีฬาและประชาชนร่วมกิจกรรม กว่า 3,000 คน

จันทบุรี/อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี จัดเดิน-วิ่งการกุศลเส้นทางชื่นช…

Read More

“มาร์ค”หนุ่มหล่อ จากรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาควิชาภาษาอังกฤษ ” หัสชัย เรืองยิ่ง”ล่าสุด คว้า 2 ตำแหน่ง จากเวทีประกวด

หนุ่มเมืองยศ เทพบุตรบั้งไฟโก้ ประจำปี 2562 ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ฉลอง 25 ปี เ…

Read More

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนิ…

Read More

คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รายการ “พระภูบาลผ่านพิภพ” เชิญศิลปินเดี่ยวคลาริเน็ตชื่อดังบรรเลงเดี่ยวกับวง RBSO แสดงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลาสองทุ่ม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ…

Read More