สื่อมวลชนจีนให้ความสนใจการฝึกร่วม ทร.ไทย-ทร.สปจ. ในการฝึก BLUE STRIKE 19

สื่อมวลชนจีนให้ความสนใจการฝึกร่วม ทร.ไทย-ทร.สปจ. ในการฝึก BLUE STRIKE 19   หมวดฝึกนาว…

Read More

“ตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง”

“ตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง”   ในวันน…

Read More

ปทุมธานี-นางสุขศรี พิลาวรรณ์ คณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดปทุมธานี จัดประเพณีสงกรานต์ ให้แก่ ครูจิตอาสาชาวต่างชาติ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นางสุขศรี พิลาวรรณ์ คณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับจังหวัดปทุมธานี จัดประเพณีสงกรานต…

Read More

อาจารย์ชวน เชิญคนโคราช ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ เข้าชมฟรีแถมเชิญรวมทำความดีในวันวิสาขบูชา

อาจารย์ชวน เชิญคนโคราช ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ เข้าชมฟรีแถมเชิญรวมทำ…

Read More

อุบลราชธานี -​บรรพชาอุปสมบท ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อุบลราชธานี -​บรรพชาอุปสมบท ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม…

Read More