อุบลราชธานี​-โครงการสร้างฝายมีชีวิต​ตาม​ศาสตร์พระราชา​ ชาวประชาร่วมจิต​ สร้าง​ฝายชีวิตติดตาม​รอยพ่อ​

อุบลราชธานี​-โครงการสร้างฝายมีชีวิต​ตาม​ศาสตร์พระราชา​ ชาวประชาร่วมจิต​ สร้าง​ฝายชีวิตติดต…

Read More

เชียงใหม่จัดงาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

เชียงใหม่จัดงาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในวันแรงงานแ…

Read More

อุบลราชธานี- ประกอบพิธีขลิบผม ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุสมบท แปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อุบลราชธานี- ประกอบพิธีขลิบผม ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุสมบท แปฏิบัติธร…

Read More

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุรี เฉยสง่า นับเป็นเกียรติประวัติของ จ่าเฉย ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุรี เฉยสง่า นับเป็นเกียรติประวัติข…

Read More

“เหล็กในคน สำคัญยิ่งกว่าเหล็กในเรือ” จ่าใหม่ นย. เริ่มต้นชีวิตรับราชการ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ และราชนาวี

“เหล็กในคน สำคัญยิ่งกว่าเหล็กในเรือ” จ่าใหม่ นย. เริ่มต้นชีวิตรับราชการ พร้อมป…

Read More