ต้าหลี่ – เชียงใหม่ สานความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการค้าร่วมกัน (ชมคลิป)

ต้าหลี่ – เชียงใหม่ สานความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการค้าร่วมกัน   เมื่…

Read More

จังหวัดสระบุรี-ประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี-ประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท จ.สร…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหล…

Read More