ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # เสธ.ศอ.ปส.ชอน. ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดมุกดาหาร (ชมคลิป)

  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลงพื้นที่ปฏ…

Read More

นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ…

Read More

“บิ๊กอู๋” รับมอบอุปกรณ์ฝึกทักษะ ยกระดับแรงงานคุณภาพ รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

รมว.แรงงาน รับมอบอุปกรณ์ฝึกอบรมจากภาคเอกชน บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนเครื่องมือการ…

Read More

ทหารเรือบรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ชมคลิป)

ทหารเรือบรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   ในวันนี้ 20 มี.ค.62 ที่หอประ…

Read More

สวนนงนุชนำวิศวกร ดูสวนดอกไม้ในงาน ดูไบมิราเคิลการ์เด้นเก็บต้นแบบทำสวนลอยฟ้าให้คนไทย (ชมคลิป)

สวนนงนุชนำวิศวกร ดูสวนดอกไม้ในงาน ดูไบมิราเคิลการ์เด้นเก็บต้นแบบทำสวนลอยฟ้าให้คนไทย  …

Read More