การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ…จัดโครงการ”ปั่นด้วยใจไปเที่ยวด้วยกัน” ครั้งที่.3

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ…จัดโครงการ”ปั่นด้วยใจไปเที่ยวด้วยกัน&#8…

Read More

นครนายก บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก (ชมคลิป)

บรรยากาศการลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในพื้นที่จังหวัดนครนายกคึกคักแต่เช้า ประชาชนทย…

Read More

เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะ เพิ่มชุดเดินเท้าต่อสายเข้าฉีดน้ำต่อเนื่อง ขณะที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ยังคงมีควันไฟครุกรุ่น หลังอากาศร้อนจัด

เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะ เพิ่มชุดเดินเท้าต่อสายเข้าฉีดน้ำต่อเนื่อง ขณะที่ 10 เปอ…

Read More

อธิบดีผู้พากษาศาลเพ่งกรุงเทพใต้ จัดสร้างประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประธานพร จำนวน๙องค์และทางวัด๒องค์ รวมเป็น๑๑องค์ณ วัดยานนาวา กทม.

อธิบดีผู้พากษาศาลเพ่งกรุงเทพใต้ จัดสร้างประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประธาน…

Read More