“มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” เตรียมจัดงานเสาวนา หัวข้อ “การปรับตัวของผู้บริหารในการทำธุรกิจในยุค AI”

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รุ่น 15 เตรียมจัดงานเสาวนาหัวข้อ “…

Read More

ผบช.สตม.ร่วมประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมตรวจคนเข้าออกเมือง กระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผบช.สตม.ร่วมประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมตรวจคนเข้าออกเมือง …

Read More

จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ยังอยู่

จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ยังอยู่   ในค…

Read More