ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกง ตรวจเยี่ยมเรือน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ยืนยันความพร้อม ที่จะใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่อง (ชมคลิป)

ผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกง ตรวจเยี่ยมเรือน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ยื…

Read More

ปลื้ม…โรงเรียนบ้านกอตง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงานสารานุกรมไทย ฯ มัธยมศึกษาตอนต้นระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปลื้ม…โรงเรียนบ้านกอตง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงานสารานุกรมไทย ฯ มัธยมศึกษาต…

Read More

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา (กอปศ) รุกจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อรองรับ EEC

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา (กอปศ) รุกจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อรองรับ EEC  …

Read More