ตร.จับแก๊งค้าซากสัตว์ข้ามชาติ เจออุ้งเท้าและเล็บหมีกว่า 1,600 ชิ้น (ชมคลิป)

  รอง ผบ.ตร. พร้อม ผบช. ภาค 1 แถลงผลการปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จับ 4 ผู้ต้องห…

Read More

สระบุรี- เปิดโครงการ TACTICAL​URBANISM​  ทดสอบสถานการณ์จำลองการปรับปรุงฟื้นฟูที่ใจกลางเมืองครั้งที่1 (ชมคลิป)

สระบุรี- เปิดโครงการ TACTICAL​URBANISM​  ทดสอบสถานการณ์จำลองการปรับปรุงฟื้นฟูที่ใจกลางเมือ…

Read More

ตราด/โรงเรียนบ้านคลองจาก จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตราด/โรงเรียนบ้านคลองจาก จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสถานศึกษาสังก…

Read More

จ.สระบุรีจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ชมคลิป)

จ.สระบุรีจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริก…

Read More