**โรงเรียนวัดควนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต” ครั้งที่ 4

..**โรงเรียนวัดควนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจ…

Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยห…

Read More

สระบุรี-หิ้ว 4 โจ๋ห้วร้อนทำแผนตึ๊บหนุ่มขับปิคอัพบรรทุกกระเบื้อง (ชมคลิป)

สระบุรี-หิ้ว 4 โจ๋ห้วร้อนทำแผนตึ๊บหนุ่มขับปิคอัพบรรทุกกระเบื้อง   เมื่อเวลา 12.00 น.ว…

Read More

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและปั…

Read More