ตราด-รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ลงพื้นที่ ตรวจโครงการตำรวจมวลชนสัมพันธ์สร้างความปรองดองตำรวจกับประชาชน (ชมคลิปคลิกๆ )

ตราด-รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ลงพื้นที่ ตรวจโครงการตำรวจมวลชนสัมพันธ์สร้างความปรองดองตำรวจกับประช…

Read More

ตราด-อำเภอคลองใหญ่จัดประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา (ชมคลิปคลิกๆ )

ตราด-อำเภอคลองใหญ่จัดประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่…

Read More

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกำลัง 4 ฝ่ายสกัดจับรถลักลอบขนกระเทียมเถื่อนนำเข้า160กระสอบพร้อมรถกระบะบรรทุก

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกำลัง 4 ฝ่ายสกัดจับรถลักลอบขนกระเทียมเถื่อนนำเข้า1…

Read More

ชาวบ้านหันเลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งโกร่ง และสะดิ้ง เป็นอาชีพเสริม ช่วงว่างเว้นจากงานเกษตรสร้างรายได้งาม (ชมคลิปคลิกๆ )

ชาวบ้านหันเลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งโกร่ง และสะดิ้ง เป็นอาชีพเสริม ช่วงว่างเว้นจากงานเกษตรสร้างรา…

Read More

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมท่องเที่ยว นครลำปาง ร่วมงานประเพณี “สรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพระยาแช่” สืบทอดประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่อดีตกาล

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมท่องเที่ยว นครลำปาง ร่วมงานประเพณี “สรงน้ำพ…

Read More