ศูนย์ข่าวมุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกับพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ ป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกับพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ ป่วยเป็…

Read More

ข่าวดี ! บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบให้ สปส.ช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบแทนผู้ประกันตน ม.39,40

ข่าวดี ! บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบให้ สปส.ช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบแทนผู้ประกันตน…

Read More

กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ   วันที่ 14 พ…

Read More

ชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมผู้นำศาสนา แห่ขึ้นดูดวงจันทร์ บนเขาปาเร๊ะ เพื่อเตรียมเข้าสู่วันแรกของเดือนรอมฎอน ฮศ.1439

ชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมผู้นำศาสนา แห่ขึ้นดูดวงจันทร์ บนเขาปาเร๊ะ เพื่อเตรียมเข้าส…

Read More