วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เข้าค่ายเสริมแรงแห่งรักสามัคคี อย่างมีคุณธรรม (นักศึกษาใหม่) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เข้าค่ายเสริมแรงแห่งรักสามัคคี อย่างมีคุณธรร…

Read More

สดร. จัดสังเกตการณ์ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” 9 พฤษภาคมนี้

สดร. จัดสังเกตการณ์ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” 9 พฤษภาคมนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์ก…

Read More

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ…

Read More

2 คาแร็กเตอร์ไม่ยาก!  โน้ต วัชรบูล ร่วมงาน “โอริเวอร์” สุดยอดโปรเฟสเชอนอล

2 คาแร็กเตอร์ไม่ยาก!  โน้ต วัชรบูล ร่วมงาน “โอริเวอร์” สุดยอดโปรเฟสเชอนอล เรียกได้ว่าเป็นก…

Read More

รองผบช ตร ท่องเที่ยว สนธิกำลัง ตร บกน 2 กรมสรรพากร และ ปปง ลงตรวจสำนักงานตลาดดอนเมือง รวบรวมหลักฐานเก็บค่าคุ้มครอง

 รองผบช ตร ท่องเที่ยว สนธิกำลัง ตร บกน 2 กรมสรรพากร และ ปปง ลงตรวจสำนักงานตลาดดอนเมือง รวบ…

Read More