ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จั…

Read More

ปทุมธานี อธิการบดี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง

ปทุมธานี อธิการบดี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง &nbsp…

Read More

นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ…

Read More

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน บ้านบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน บ้านบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี…

Read More