โรงเรียนบ้านสระเตย​ จ.ลพบุรี​ จัดพิธีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ตามโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสระเตย​ จ.ลพบุรี​ จัดพิธีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ตามโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัด…

Read More

ศูนย์ผึ้งจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Beekeeping day ครั้งที่ 4 “ผึ้งจันท์แฟร์ ดูแลกัน” 3 – 4 เมษายน 62 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สร้างรายได้เสริมเกษตรกร (ชมคลิป)

ศูนย์ผึ้งจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Beekeeping day ครั้งที่ 4 “ผึ้งจันท์แฟร์ ดูแ…

Read More

สหกรณ์นิคมอ่าวลึกจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร

สหกรณ์นิคมอ่าวลึกจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อให้เกิดรายได้ลดร…

Read More

สระบุรี- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างที่จ.สระบุรี (ชมคลิป)

สระบุรี- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่ก…

Read More