สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจันทบุรี รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่…

Read More

ในหลวงรัชกาลที่๑๐ พระราชทานอาหารสัตว์ให้แมวและสุนัขจรจัดในจังหวัดอ่างทอง (ชมคลิปคลิกๆ )

อ่างทอง 230761 ในหลวงรัชกาลที่๑๐ พระราชทานอาหารสัตว์ให้แมวและสุนัขจรจัดในจังหวัดอ่างทอง เม…

Read More

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนมอบบ้านพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บ้านพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโป…

Read More

(มีคลิป) ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฏรชาวอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ //พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบผู้แทนพระองค์ เยี่ยม…

Read More

ผู้แทน หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ 24 กันยายน 2559 เวลา 09:09 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง มีผู้แทน หน่วยงาน ส…

Read More