พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดงาน OTOP ของดีเมืองจันท์ ภูมิปัญญาจันท์ ภูมิปัญญาไทย ชม ชิม ช็อป สินค้าชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงโค้งสุดท้าย งานประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดงาน OTOP ของดีเมืองจันท์ ภูมิปัญญาจันท์ ภูมิปัญญาไทย ชม ชิม ช…

Read More

โรงเรียนบ้านสระเตย​ จ.ลพบุรี​ จัดพิธีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ตามโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสระเตย​ จ.ลพบุรี​ จัดพิธีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ตามโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัด…

Read More

กอ.รมน.ลำปางจัดกิจกรรม ๓ ประสาน ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง” นำปราชญ์ชาวบ้านกว่า ๔๐ คนร่วมสร้างความรักความปรองดองในสังคม

กอ.รมน.ลำปางจัดกิจกรรม ๓ ประสาน ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง” นำปราชญ์ชาวบ้านกว่า ๔…

Read More

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จั…

Read More