จังหวัดจันทบุรีจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์ พัฒนาสินค้า และช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจ งานมีไปถึง 21 กรกฎาคม 2562

จังหวัดจันทบุรีจัดงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์ พัฒน…

Read More

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนเที่ยวงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ณ ลานโพธิ์ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี 15 – 21 กรกฎาคม 2562 ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนเที่ยวงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ณ ลานโพธิ์ สนามกีฬากลางจังหว…

Read More

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่เหลอ สร้างปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่เหลอ สร้างปลูกจิตสำนึก กา…

Read More

ทหารพราน นย. พร้อมสนองนโยบาย ผบ.ทร. ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ทหารพราน นย. พร้อมสนองนโยบาย ผบ.ทร. ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข…

Read More

กองทัพเรือ ขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองทัพเรือ ขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เมื่อ 10 ก.ค.62 กรมกิจกา…

Read More