ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง   เมื่อ…

Read More

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแม อ.สทิงพระ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านพัฒนาขนมลา ทำเป็นขนมลากรอบชิ้นละคำ จนติดตลาด เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลา

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแม อ.สทิงพระ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านพัฒนาขนมลา ทำ…

Read More

เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หันมาปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ช่วงหน้าแล้ง หลังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการการปลูกพืชหลังนาของรัฐบาล

เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หันมาปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ช่วงหน้าแล้ง หล…

Read More

อร่อยสุดยอด!! เกษตรกรหนุ่มแปรรูปปลาที่เลี้ยงไว้เป็นปลาส้มขาย สร้างรายได้วันละ 6,000 บาท (ชมคลิป)

อ่างทอง 120562 อร่อยสุดยอด!! เกษตรกรหนุ่มแปรรูปปลาที่เลี้ยงไว้เป็นปลาส้มขาย สร้างรายได้วัน…

Read More